top of page

מעגלי הקשבה ויצירה

שיטת מעגל הקשבה מאפשרת פיתוח הקשבה עמוקה לעצמנו ולזולת ואימוץ תקשורת מקרבת המחזקת את הדובר והמקשיב כאחד. 
השיטה שמה דגש על הקשבה ללא שיפוט ובקורת, דיבור כן ואותנטי וראית האחר מתוך קבלה וכבוד.
תרגול אמנות הדיבור וההקשבה מהלב מעודד כנות, עוזר לנו בבניית דפוסי תקשורת חדשים במערכות יחסים, במשפחה, בעבודה ובקהילה ומציע כלים יעילים לפתרון עימותים ולחשיפת המעמקים של צרכי היחיד והקבוצה.
שיטת מעגל הקשבה מבוססת על הגישה הנרטיבית ומקורה בתרבות העתיקה, בה המעגל היה מרכז החיים, בתוכו זכה האדם להרגיש שייך, להיות חלק מהשלם. סיפורי החיים הם לב מעגל ההקשבה. דרכם מתגלה האינטליגנציה הקבוצתית והחיבור למשותף באנושיות שלנו.
בסדנא זו אני משלבת את שיטת מעגל ההקשבה עם יצירה במנדלות ובמגוון חומרים כגון ציור על אבנים, עלים וכן יצירת "יומן מסע", ספר אישי בו מתועד התהליך מדי שבוע.
מעגלים מיוחדים נערכים לבני זוג המבקשים לרכוש לעצמם דרך חדשה לדיאלוג פורה דרך הקשבה מהלב ויצירה משותפת.

bottom of page