top of page

ציור מנדלות

מהי מנדלה?
המנדלה היא יצירה במעגלים, מעגלים המתחילים בנקודת המרכז ומתרחבים ממנה. המעגל, שהוא צורה ראשונית בטבע – הכוכבים, פתיתי השלג, גזעי עצים, היווה השראה לאדם כבר מראשית ההיסטוריה האנושית. בני אדם מתרבויות שונות מצאו במעגל צורה שבאמצעות יצירתה, ניתן לבטא מהויות פנימיות וקוסמיות. שמאנים אינדיאניים ציירו מנדלות מחול בטקסים של ריפוי, סמל המגן דויד בנוי על בסיס חלוקת המעגל לשישה חלקים שווים, והמנדלה הטיבטית מסמלת את מחזוריות החיים והמוות.

"דרך המנדלה" היא מסע להכרת העצמי, הרחבת המודעות וגדילה רוחנית. זו דרך של יצירה אמנותית, המאפשרת נגיעה ישירה בחוויה הרגשית שלנו באמצעות צבעים ודימויים. פיענוח שפה זו יכול לפתוח בפנינו את מעמקי הנשמה ולהביא מודעות, תובנות ושינוי בחיינו. בנוסף, ציור מנדלות היא הנאה שקטה ומרגיעה, הזמן וקצב החיים משתנה ומואט, וניתן לחוות את הנוכחות המלאה שבפנים, את ה'אני האמיתי', ולהתחבר לייעוד האישי.

פרטי הקורס:
מורכב מ-10 פגישות שבועיות, כל פגישה 3 שעות, בשעות הבוקר או הערב.

bottom of page