top of page

מאמרים

הכתובה הינה מסמך משפטי המעוגן בהלכה היהודית, ובו מפורטות התחייבויות האיש לאשתו במשך נישואיהם וכן במקרה של גירושין או חלילה מות הבעל. הכתובה כפי שהיא מוכרת לנו כיום איננה מוזכרת בתנ"ך והתגבשה בתקופת התלמוד, שפתה ארמית, ונוהגים לקרוא אותה בקול מתחת לחופה, בימנו גם מתרגמים בעל-פה את עיקריה לעברית.לאחר קריאת הכתובה היא נמסרת לידי האשה ועל בני הזוג לשמור אותה במקום ידוע לשניהם... המשך לקרוא

מהי הכתובה?

זה מאות בשנים נוהגים אמנים יהודים לקשט את כתובות  הנישואין בעיטורים ובציורים. בדומה להתפתחות הטקסט  גם בתולדות עיטור הכתובה ניתן להבחין בשילוב מעניין בין  מסורות אמנותיות מוקדמות ובין השפעות האמנות  המקומית בכל אתר ואתר. שילוב פורה זה העניק לכתובה  המעוטרת צביון מיוחד וסגנון אופייני, שהשתנה מקהילה לקהילה...  המשך לקרוא

עיצוב ועיטור כתובות - סקירה היסטורית

זוגות רבים בימינו מעדיפים שלא להתחתן באופן האורתודוקסי ומעדיפים לנסח בעצמם או בעזרת עורך/ת הטקס שלהם, את הכתובה האישית שתתאים לערכיהם. כתובות אלו שונות במהותן ובתכניהם מן הכתובה המסורתית. זו אינה התחייבות כלכלית חד צדדית של הגבר כלפי האשה, אלא מסמך שיוויוני הכולל ניסוחים הדדים ובהם הצהרות של כל אחד מבני הזוג הנוגעות לחייהם המשותפים. שלא ככתובה ההילכתית המשמשת חוזה משפטי מחייב וניסוחה קבוע ואחיד... המשך לקרוא

כתובות ברוח אחרת

הכתובה הינה מסמך משפטי המעוגן בהלכה היהודית, ובו מפורטות התחייבויות האיש לאשתו במשך נישואיהם וכן במקרה של גירושין או חלילה מות הבעל. הכתובה כפי שהיא מוכרת לנו כיום איננה מוזכרת בתנ"ך והתגבשה בתקופת התלמוד, שפתה ארמית, ונוהגים לקרוא אותה בקול מתחת לחופה, בימנו גם מתרגמים בעל-פה את עיקריה לעברית. לאחר קריאת הכתובה היא נמסרת לידי האשה ועל בני הזוג לשמור אותה במקום ידוע לשניהם... המשך לקרוא

השפעות המסורת על נוסח הכתובה בעדות ישראל 

במהלך ארבע מאות השנים האחרונות נוצרה יצירה עממית מגוונת ועשירה סביב עיטור הכתובות, כתובות מפוארות רבות מעוטרות במגוון סגנונות, בצבעוניות עשירה ובשלל מוטיבים סמליים וסיפוריים, נשתמרו באוספים ובמוזיאונים. ביצירות אלו מקופלים סיפורים מרתקים על תולדות משפחות וקהילות בתפוצות ישראל. במאמר זה תינתן סקירה קצרה אודות מוטיב נפוץ ביותר בכל התקופות והמשמש גם אותי, נוריתא, ברבות מיצירותי... המשך לקרוא

אמנות עיטור כתובות מפוארות - מוטיבים וסגנונות

bottom of page